Историја објава

 • > [13.4.2024. у 14:47ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ И АУТОМАТИКУ/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/Recikliranje Elektronskih Materijala.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:16ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ И АУТОМАТИКУ/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/DISKRETNA ELEKTRONSKA KOLA.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:16ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ И АУТОМАТИКУ/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/POJAM I PODELA ELEKTRIČNOG SIGNALA.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:16ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ И АУТОМАТИКУ/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/poluprovodnici.pptm
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРА/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/Arhitektura racunarskog sistema .pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРА/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/blok šema i primer rada savremenog računara.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРА/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/FAZE RAZVOJA RAČUNARSKIH SISTEMA.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРА/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/ULOGA CPU.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРА/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/VON NOJMAN.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.10.2023. у 17:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРА/ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/Von-Nojmanov model računara.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [1.10.2023. у 19:21ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ И АУТОМАТИКУ/02 Osnovni pojmovi o električnim signalima.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [1.10.2023. у 19:21ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: 02 Osnovni pojmovi o električnim signalima.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [1.10.2023. у 18:22ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: EЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ/EA1.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [1.10.2023. у 18:22ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: EЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ/EA2.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [10.12.2022. у 12:05ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/vežbe leder.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [30.1.2022. у 00:12ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/37-39 TRANZISTORI KAO PREKIDAČI.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [13.12.2021. у 21:57ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/33 do 36 TRANZISTORI SA EFEKTOM POLJA.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [13.12.2021. у 21:18ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/31 POJAČAVAČ SZE EKVIVALENTNA ŠEMA.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.11.2021. у 20:40ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/28Melodija.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [9.11.2021. у 20:25ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/27 ПОЈАЧАВАЧ СЗЕ.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [1.11.2021. у 19:11ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/25-29 Primeri jednostavnih sistema upravljanja.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [27.10.2021. у 14:27ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/22ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ СТРУЈА У ТРАНЗИСТОРУ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [27.10.2021. у 14:27ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/23KARAKTERISTIKE TRANZISTORA.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [27.10.2021. у 14:26ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/21ПРИНЦИП РАДА ТРАНЗИСТОРА.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [27.10.2021. у 13:35ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/16 АНАЛОГНИ УЛАЗИ И ИЗЛАЗИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [27.10.2021. у 12:24ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/7Основне карактеристике микрорачунара у системима управљања.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [27.10.2021. у 12:24ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/8 ХАРДВЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА PLC- А.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [13.10.2021. у 12:21ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/6 Систем дистрибуираног рачунарског управљања.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.10.2021. у 10:03ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/9Хардверска структура микрорачунарског система за управљање процесима.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.10.2021. у 10:03ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/10 Централна процесорска јединица.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.10.2021. у 10:03ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/12 УЛАЗНО ИЗЛАЗНИ УРЕЂАЈИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.10.2021. у 09:29ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/16 СЕДМОСЕГМЕНТНИ ДИСПЛЕЈ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.10.2021. у 09:11ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/15 ТЕЧНИ КРИСТАЛИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.10.2021. у 09:11ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/15 ТЕЧНИ КРИСТАЛИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.10.2021. у 09:06ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/13 СВЕТЛЕЋЕ ПОЛУПРОВОДНИЧКЕ ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.10.2021. у 09:06ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/13 СВЕТЛЕЋЕ ПОЛУПРОВОДНИЧКЕ ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 21:59ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/7 СЕКВЕНЦИЈАЛНО И АДАПТИВНО УПРАВЉАЊЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 21:38ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/6 САУ И САР.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 21:32ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/3 SAU I SAR.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 20:02ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/11 СТАБИЛИЗАТОР НАПОНА СА ЦЕНЕРОВОМ ДИОДОМ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 20:02ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/11 СТАБИЛИЗАТОР НАПОНА СА ЦЕНЕРОВОМ ДИОДОМ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 19:59ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/9 ГРЕЦОВ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 19:59ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/9 ГРЕЦОВ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 19:59ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/8 ДВОСТРАНИ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [25.9.2021. у 19:59ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/8 ДВОСТРАНИ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [17.9.2021. у 12:25ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/1 ВЕЖБА LPT И LED.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [17.9.2021. у 12:25ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/1 ВЕЖБА LPT И LED.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [17.9.2021. у 09:28ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/1ВЕЖБА СНИМАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [16.9.2021. у 19:19ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/PARALELNI PORT.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [16.9.2021. у 19:19ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: PARALELNI PORT.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.9.2021. у 13:55ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/4 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ ЗА РАД У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.9.2021. у 13:39ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/5 ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ РАЧУНАРА У УПРАВЉАЊУ ПРОЦЕСОМ.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.9.2021. у 10:20ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/3 ХАРДВЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА PC-А.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.9.2021. у 10:19ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/2РАЧУНАРСКИ УПРАВЉАН СИСТЕМ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [15.9.2021. у 10:19ч]
  Четврта година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/1ПОЈАМ УПРАВЉАЊА И АУТОМАТИЗАЦИЈЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [11.9.2021. у 16:18ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/1ПОЈАМ УПРАВЉАЊА И АУТОМАТИЗАЦИЈЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [11.9.2021. у 16:18ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА-ПРОФЕСОРКА МАРИЈА МИЈАИЛОВИЋ/2SENZORI I AKTUATORI.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [11.9.2021. у 14:52ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/6ЈЕДНОСТРАНИ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [11.9.2021. у 14:52ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/6ЈЕДНОСТРАНИ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [11.9.2021. у 14:50ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/5ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [11.9.2021. у 14:50ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/5ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [5.9.2021. у 19:01ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/4ДИРЕКТНО И ИНВЕРЗНО ПОЛАРИСАН ПН СПОЈ.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.5.2021. у 11:18ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 6 ОПТОЕЛЕКТРОНИКА.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.5.2021. у 11:17ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 7 ЛОГИЧКА КОЛА.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [17.5.2021. у 20:23ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 6 brojni sistemi.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [9.5.2021. у 10:55ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 4 SLOŽENI POJAČAVAČI.pdf
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [3.5.2021. у 12:42ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 5 TRANZISTORI KAO PREKIDAČI.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [17.4.2021. у 20:10ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 4 SLOŽENI POJAČAVAČI.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [16.4.2021. у 19:29ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 5 СТАБИЛИЗАТОРСКЕ ДИОДЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [22.3.2021. у 09:40ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 5 OSCILATORI.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [21.3.2021. у 11:50ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 4 SLOŽENI POJAČAVAČI.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [21.3.2021. у 11:49ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 3 SLOŽENI POJAČAVAČI.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.3.2021. у 17:16ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 3 POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM SORSOM.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [12.3.2021. у 16:41ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 4 USMERAČI.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [26.2.2021. у 23:01ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 1 POJAČAVAČ SZE EKVIVALENTNA ŠEMA.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [26.2.2021. у 23:01ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 2 TRANZISTORI SA EFEKTOM POLJA.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [26.2.2021. у 23:01ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 3 TRANZISTORI KAO PREKIDAČI.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [26.2.2021. у 23:01ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 4 LINEARNA INTEGRISANA KOLA.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [26.2.2021. у 19:46ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 1 POJAČAVAČ SZE EKVIVALENTNA ŠEMA.doc
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [26.2.2021. у 19:46ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 2 TRANZISTORI SA EFEKTOM POLJA.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [18.1.2021. у 09:33ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/25 POJAČAVAČ SZE.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [18.1.2021. у 09:33ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 1 POJAČAVAČ SZE EKVIVALENTNA ŠEMA.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [18.1.2021. у 09:33ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 2 TRANZISTORI SA EFEKTOM POLJA.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [18.1.2021. у 09:32ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 1 POJAČAVAČ SZE EKVIVALENTNA ŠEMA.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [18.1.2021. у 09:30ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 1 POJAČAVAČ SZE EKVIVALENTNA ŠEMA.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [18.1.2021. у 09:30ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 2 TRANZISTORI SA EFEKTOM POLJA.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [18.1.2021. у 09:30ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/II 3 TRANZISTORI KAO PREKIDAČI.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [6.12.2020. у 07:04ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/25 POJAČAVAČ SZE.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [21.11.2020. у 23:31ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/_Pitanja i odgovori.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [21.11.2020. у 23:31ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/_Pitanja i odgovori.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [21.11.2020. у 23:21ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/_Pitanja i odgovori.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [4.11.2020. у 21:43ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/25 POJAČAVAČ SZE.ppt
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [24.10.2020. у 00:08ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/24KARAKTERISTIKE TRANZISTORA.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [24.10.2020. у 00:08ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/24KARAKTERISTIKE TRANZISTORA.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [24.10.2020. у 00:07ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/24KARAKTERISTIKE TRANZISTORA.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.10.2020. у 23:26ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/22ПРИНЦИП РАДА ТРАНЗИСТОРА.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.10.2020. у 23:26ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/23ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ СТРУЈА У ТРАНЗИСТОРУ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.10.2020. у 23:25ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/22ПРИНЦИП РАДА ТРАНЗИСТОРА.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.10.2020. у 23:25ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/23ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ СТРУЈА У ТРАНЗИСТОРУ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [20.10.2020. у 08:15ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/22ПРИНЦИП РАДА ТРАНЗИСТОРА.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [20.10.2020. у 08:15ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/23ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ СТРУЈА У ТРАНЗИСТОРУ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [19.10.2020. у 13:25ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Појам биотопа и животног станишта.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [18.10.2020. у 11:13ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/20ВРСТЕ ДИОДА.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [13.10.2020. у 19:16ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Фотосинтеза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.10.2020. у 19:15ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Фотосинтеза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.10.2020. у 19:15ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Фотосинтеза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [12.10.2020. у 20:08ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Животна форма.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [11.10.2020. у 17:35ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/biologija/Meјоза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [11.10.2020. у 17:35ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/biologija/Mитоза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [11.10.2020. у 17:34ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Метаболизам.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [11.10.2020. у 17:33ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Метаболизам.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [11.10.2020. у 17:32ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Метаболизам.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [7.10.2020. у 22:11ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/14ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [7.10.2020. у 22:10ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/14ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [7.10.2020. у 22:10ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/15УСМЕРАЧИ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [7.10.2020. у 22:09ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/14ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [7.10.2020. у 22:09ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/15УСМЕРАЧИ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [7.10.2020. у 21:09ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/10ВРСТЕ ДИОДА.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [7.10.2020. у 21:08ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/13СТАБИЛИЗАТОРСКЕ ДИОДЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [2.10.2020. у 22:05ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/1ВЕЖБА СНИМАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [2.10.2020. у 22:04ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/1ВЕЖБА СНИМАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [2.10.2020. у 22:03ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/1ВЕЖБА СНИМАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [2.10.2020. у 20:15ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/12ГРЕЦОВ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [2.10.2020. у 19:28ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/11ДВОСТРАНИ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [2.10.2020. у 13:08ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/10ЈЕДНОСТРАНИ УСМЕРАЧ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [29.9.2020. у 14:16ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/biologija/Једро и хромозоми.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [27.9.2020. у 14:01ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Meјоза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [27.9.2020. у 14:00ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Meјоза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [27.9.2020. у 13:59ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/biologija/Ћелијске органеле.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [27.9.2020. у 13:58ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Класификација еколошких фактора.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [27.9.2020. у 13:57ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Meјоза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [23.9.2020. у 22:17ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/7ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.9.2020. у 22:17ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/8ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.9.2020. у 22:16ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/7ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.9.2020. у 22:16ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/8ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.9.2020. у 22:15ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/7ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.9.2020. у 22:15ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/8ДИОДЕ ЗАДАЦИ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [23.9.2020. у 11:58ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Mитоза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [22.9.2020. у 18:16ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Mитоза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [22.9.2020. у 18:15ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/biologija/Хемијски састав ћелије.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [22.9.2020. у 18:13ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Mитоза.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.9.2020. у 15:04ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Једро и хромозоми.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.9.2020. у 15:03ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Једро и хромозоми.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.9.2020. у 15:03ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/biologija/Бактерије.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.9.2020. у 15:01ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Увод у екологију.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.9.2020. у 15:01ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Појам животне средине и еколошка валенца.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.9.2020. у 14:59ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Једро и хромозоми.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [20.9.2020. у 21:21ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/6ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [20.9.2020. у 21:20ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/45ДИРЕКТНО И ИНВЕРЗНО ПОЛАРИСАН PN СПОЈ.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [20.9.2020. у 21:18ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/6ДИОДЕ.docx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [20.9.2020. у 21:18ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/45ДИРЕКТНО И ИНВЕРЗНО ПОЛАРИСАН PN СПОЈ.pptx
  Објавио/ла: Marija Mijailović

 • > [13.9.2020. у 18:09ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/3ОБРАЗОВАЊЕ PN СПОЈА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [13.9.2020. у 18:09ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/3ОБРАЗОВАЊЕ PN СПОЈА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [13.9.2020. у 18:09ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/3ОБРАЗОВАЊЕ PN СПОЈА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [13.9.2020. у 15:19ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Хемијски састав ћелије.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.9.2020. у 15:19ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Ћелијске органеле.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.9.2020. у 15:18ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Хемијски састав ћелије.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.9.2020. у 15:18ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Ћелијске органеле.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.9.2020. у 15:15ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/biologija/Основне карактеристике живих бића.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.9.2020. у 15:15ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/biologija/Вируси.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.9.2020. у 15:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Вируси.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.9.2020. у 15:12ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Ћелијске органеле.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.9.2020. у 15:11ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Хемијски састав ћелије.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [11.9.2020. у 10:54ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/2ПОЛУПРОВОДНИЦИ СА ПРИМЕСАМА P И N ТИПА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [11.9.2020. у 10:54ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/2ПОЛУПРОВОДНИЦИ СА ПРИМЕСАМА P И N ТИПА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [11.9.2020. у 10:54ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/2ПОЛУПРОВОДНИЦИ СА ПРИМЕСАМА P И N ТИПА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [9.9.2020. у 19:25ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/1КРИСТАЛНА СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [9.9.2020. у 19:25ч]
  Друга година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/1КРИСТАЛНА СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [9.9.2020. у 19:25ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Електроника - професорка Марија Мијаиловић/1КРИСТАЛНА СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКА.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [7.9.2020. у 15:15ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Основне карактеристике живих бића.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [7.9.2020. у 15:13ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Основне карактеристике живих бића.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [7.9.2020. у 15:09ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Основне карактеристике живих бића.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [4.7.2020. у 16:22ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Ванредни/Оперативни системи.PDF
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [4.7.2020. у 16:21ч]
  Друга година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Ванредни/Оперативни системи.PDF
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [11.6.2020. у 12:18ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Предлог закључних оцена за I8.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [26.5.2020. у 15:25ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Предлог закључних оцена за II4.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [26.5.2020. у 15:04ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Предлог закључних оцена за II3.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [25.5.2020. у 18:24ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Предлог закључних оцена за I7.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [25.5.2020. у 18:08ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Предлог закључних оцена за I6 (2).docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [25.5.2020. у 18:08ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Предлог закључних оцена за I5.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [25.5.2020. у 13:07ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Предлог закључних оцена за I2.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [25.5.2020. у 13:07ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Предлог закључних оцена за I1.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [22.5.2020. у 14:03ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Људски хромозоми.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [22.5.2020. у 14:02ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Извори генетичке варијабилности.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [20.5.2020. у 14:01ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита хране.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [20.5.2020. у 14:00ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Наследне болест.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [20.5.2020. у 13:59ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Утицај средине на изазивање наследних промена.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [20.5.2020. у 13:58ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Наследне болест.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [20.5.2020. у 13:58ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Утицај средине на изазивање наследних промена.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [15.5.2020. у 14:39ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Основна правила наслеђивања.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [15.5.2020. у 14:37ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита земљишта.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.5.2020. у 10:06ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Промене у броју и структури хромозома.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.5.2020. у 10:05ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Људски хромозоми.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [13.5.2020. у 10:04ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Радиоактивно загађење и заштита.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [12.5.2020. у 15:23ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Последњи задатак из биологије.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [12.5.2020. у 15:23ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Последњи задатак из биологије.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [12.5.2020. у 14:31ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Промене у броју и структури хромозома.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [8.5.2020. у 20:41ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Електроника/RAČUNARSKE MEMORIJE.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [8.5.2020. у 20:41ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Електроника/Brojaci.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [8.5.2020. у 14:23ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Тест из екологије 1.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [8.5.2020. у 14:23ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита воде.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [8.5.2020. у 14:21ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Ген, генотип, фенотип.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [7.5.2020. у 14:02ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Кодирање.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.5.2020. у 17:46ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Људски хромозоми.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.5.2020. у 14:15ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Извори генетичке варијабилности.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.5.2020. у 14:14ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Бука.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.5.2020. у 13:38ч]
  Трећа година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Рачунари и програмирање/RIP.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [5.5.2020. у 12:52ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита ваздуха.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [4.5.2020. у 20:54ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Електроника/internaMemorijaPC.docx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [4.5.2020. у 15:15ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Електроника/MEMORIJA.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [29.4.2020. у 16:31ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Електроника/Demultiplekser.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [29.4.2020. у 16:31ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Електроника/Multiplekseri.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [29.4.2020. у 16:31ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Електроника/Sekvencijalne komponente.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [29.4.2020. у 16:31ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Електроника/Комбинациона и секвенцијална логика - анализа и поређење.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [28.4.2020. у 17:48ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Основна правила наслеђивања.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [28.4.2020. у 17:47ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Извори генетичке варијабилности.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [25.4.2020. у 13:54ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Основна правила наслеђивања.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [25.4.2020. у 13:53ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита животне средине.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [22.4.2020. у 21:15ч]
  Прва година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: ПРОГРАМИРАЊЕ/brojacki ciklusi zadaci ucionica.docx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [22.4.2020. у 21:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: ПРОГРАМИРАЊЕ/Prost broj.docx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [22.4.2020. у 21:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: ПРОГРАМИРАЊЕ/uslovni ciklusi zadaci.docx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [22.4.2020. у 21:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: ПРОГРАМИРАЊЕ/Uslovni ciklusi.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [22.4.2020. у 21:14ч]
  Прва година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: ПРОГРАМИРАЊЕ/Uslovni ciklusiVez.docx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [22.4.2020. у 12:13ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Тест из екологије-загађење хране.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [22.4.2020. у 12:13ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита хране.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.4.2020. у 15:27ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Ген, генотип, фенотип.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.4.2020. у 15:26ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Ген, генотип, фенотип.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [21.4.2020. у 15:25ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Задатак број 2.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [16.4.2020. у 21:10ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Кодирање.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [16.4.2020. у 21:09ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Кодирање.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [15.4.2020. у 11:50ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Сувоземна област.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [15.4.2020. у 11:50ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Област копнених вода.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [14.4.2020. у 14:29ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Тест из ембриологије-исправак.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [9.4.2020. у 14:13ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита земљишта.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [8.4.2020. у 20:08ч]
  Друга година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Математика - професорка Алексић Снежана/Matematika.pdf
  Објавио/ла: Snežana Aleksić

 • > [8.4.2020. у 20:05ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Математика - професорка Алексић Снежана/Matematika.pdf
  Објавио/ла: Snežana Aleksić

 • > [8.4.2020. у 19:59ч]
  Четврта година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Математика - професорка Алексић Снежана/Matematika, Izabrana poglavlja iz matematike.pdf
  Објавио/ла: Snežana Aleksić

 • > [6.4.2020. у 19:46ч]
  Трећа година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника/Мерења у електроници/LabVežba2Merenja.pdf
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 19:46ч]
  Трећа година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника/Мерења у електроници/ОтпорничкиМостови.pdf
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 19:45ч]
  Трећа година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Електроника/Дигитална електроника/АРИТМЕТИЧКА КОЛА 1.pdf
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 19:44ч]
  Четврта година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: ПРОГРАМИРАЊЕ/Materijali - Programiranje - Aleksandar Petrovic.docx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 19:42ч]
  Четврта година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Администрирање рачунарских мрежа/Administriranje racunarskih mreza - Per Slavica.pdf
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/ETIČKI ASPEKTI ČOVEKOVOG ODNOSA PREMA ŽIVOTINJAMA.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Etički odnos čoveka prema (2).pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Extinction Rebellion.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Globalno_zagrevanje.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/klimatska trauma.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Međunarodni dokumenti i inicijative u funkciji ekologije.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/međunarodni dokumenti.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Negativne Posledice Tehnoloskog Napretka Prezentacija.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Obnovljivi izvori energije.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Odgovornost prema budućim 2 generacijama ( Orovac Borislav i Đukić Vuk 3-3).pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/pametni gradovi.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/PoslediceTehnoloskogRazvojaPrezentacija-PoparaVlahovic.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Tehnologija u funkciji.pptm
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/The Green Belt Movement.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Zagadjenje mora i okeana.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Zagadjenje vazduha u Srbiji (1).pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:09ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Етика/Еколошка етика/Загађење ваздуха.pptx
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:01ч]
  Трећа година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника/Мерења у електроници/LabVežba2Merenja.pdf
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:01ч]
  Трећа година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника/Мерења у електроници/ОтпорничкиМостови.pdf
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 18:00ч]
  Трећа година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Електроника/Дигитална електроника/АРИТМЕТИЧКА КОЛА 1.pdf
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 17:51ч]
  Трећа година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Рачунарске мреже/Racunarske mreze - Per Slavica.pdf
  Објавио/ла: Pavle Repac

 • > [6.4.2020. у 17:44ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Информациони системи и базе података/Пројектни задатак/1_dijagram_pokaznog_zadatka.jpg
  Објавио/ла: Relja Ćurčin

 • > [6.4.2020. у 17:44ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Информациони системи и базе података/Пројектни задатак/2_šablon_za_izradu_projektnog_zadatka.zip
  Објавио/ла: Relja Ćurčin

 • > [6.4.2020. у 17:44ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Информациони системи и базе података/Пројектни задатак/3_resenje_pokaznog_zadatka.zip
  Објавио/ла: Relja Ćurčin

 • > [6.4.2020. у 17:44ч]
  Трећа година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Информациони системи и базе података/Пројектни задатак/4_dijagram_uz_resenje_zadatka.png
  Објавио/ла: Relja Ćurčin

 • > [6.4.2020. у 17:36ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: ОЕТ/ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРОУГЛА У ЗВЕЗДУ И ОБРНУТО.pptx
  Објавио/ла: Sanja Radović

 • > [6.4.2020. у 17:36ч]
  Прва година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: ОЕТ/Напонски и струјни разделник.pdf
  Објавио/ла: Sanja Radović

 • > [6.4.2020. у 17:29ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Индивидуално развиће човека.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:29ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Молекуларна основа наслеђивања.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:29ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Нуклеинске киселине.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:29ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Послеембрионално развиће.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:29ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Старење.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:29ч]
  Друга година, смер Електротехничар информационих технологија
  На локацији: Биологија/Тест из биологије-ембриологија.doc
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:26ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Индивидуално развиће човека.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:26ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Молекуларна основа наслеђивања.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:26ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Нуклеинске киселине.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:26ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Послеембрионално развиће.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:26ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Старење.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:26ч]
  Прва година, смер Електротехничар рачунара
  На локацији: Биологија/Тест из биологије-ембриологија.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:25ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Биосфера.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:25ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Биоценоза и ланци исхране.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:25ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Екосистем.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:25ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Популације.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:25ч]
  Прва година, смер Електротехничар аутоматике
  На локацији: Екологија/Први тест из екологије за аутоматичаре.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:22ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита ваздуха.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:22ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Загађење и заштита воде.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:22ч]
  Прва година, смер Електромеханичар термичких и расхладних уређаја
  На локацији: Екологија/Тест из екологије 1.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:21ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Нуклеинске киселине.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:21ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Индивидуално развиће човека.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:21ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Молекуларна основа наслеђивања.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:21ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Нуклеинске киселине.docx
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:21ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Послеембрионално развиће.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:21ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Старење.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac

 • > [6.4.2020. у 17:21ч]
  Прва година, смер Администратор рачунарских мрежа
  На локацији: Биологија/Тест из биологије-ембриологија.pdf
  Објавио/ла: Desanka Uzelac