Слика школе

ЕТШ ЗЕМУН

Мисија и визија

Наша мисија је да омогућимо образовање и створимо будуће стручњаке и научне раднике из области које обухвата наш школски програм. Настојимо да код ученика пробудимо жељу за усавршавањем и стицањем знања, да су у стању да самостално истражују и обрађују информације до којих долазе уз коришћење свих доступних извора.

Њихово задовољство у стицању знања и безбедност су нам највећи приоритети. Подстичемо креативност ученика кроз разне ваннаставне активности. Створили смо такво окружење да је ученик у центру наставног процеса и учења. Желимо да наша деца постану предузимљиве и савесне личности. Позивамо Вас да заједно са нама мењамо садашњост и стварамо светлију будућност.

Next
Слика школе

Актуелно

Дешавања у школи

Почетак школске године

Школска година 2018/19. почиње у понедељак 3. септембра.

Прва смена

Ученици 1. и 3. разреда почињу школску годину у првој смени (7:45).

Друга смена

Ученици 2. и 4. разреда почињу школску годину у другој смени (14:00).

Next
Слика за смер ЕТ-ИТ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

BGZM SD 4E40S

Занимање које оспособљава ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

Next
Слика за смер ЕТ-Р

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

BGZM SD 4E08S

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара и/или реализацијом програма на самом рачунару.

Next
Слика за смер АРМ

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

BGZM SD 4E24S

Занимање којим ћете се оспособити за повезивање и подешавање рачунарских мрежа, администрирање мрежа, сигурност на мрежама, програмирање на wеб-у, рад са базама података.

Next
Слика за смер ЕТ-А

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ

BGZM SD 4E02S

Електротехничар аутоматике је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад, пре свега у производњи, где постоји потреба за аутоматизованим производним процесом као и за мерењем и регулисањем неких физичких величина ( као на пример температуре, нивоа, протока итд… )

Next
Слика за смер ЕМ-ТРУ

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧККЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ - 3 год.

BGZM SD 3E17S

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје је образовни профил трећег степена. У оквиру овог образовног профила припремају се механичари за монтажу, одржавање и поправку расхладних, термичких и клима уређаја.

Next
Слика за смер EIS

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР - 3 год.

BGZM SD 3E15S

Електроинсталатер је трогодишње занимање у којем ћете бити оспособљени за одржавање, поправку и извођење електричних инсталација, као и поправком свих врста електричних уређаја и апарата. Ту спадају и прикључци за потрошњу електричне енергије, светла, осигурачи, утикачи, прекидачи, везивање водова, прикључивање каболова, монтажни и демонтажни послови за електроинсталације и друго.

Next

ПРИЈАТЕЉИ ШКОЛЕ: