Ученик генерације

Репац Павле

На редовној седници наставничког већа 6.6.2022. одржан је састанак Комисије за избор ученика генерације. За ученика генерације комисија је прогласила Репац Павла, из одељења 4/4 са смера Електротехничар информационих технологија.
Павле Репац је рођен 20.1.2004. у Београду. Завршио је ОШ „Сава Шумановић“ као носилац Вукове дипломе. Поред одличног успеха у све четири године, остварио је и успехе на такмичењима регионалног Центра за таленте из области информатике, и као полазник у истраживачкој станици „Петница“, где се бавио физичким симулацијама у одсеку за примењену физику и електронику.

15. Јун 2022.

Извештај комисије за избор ученика генерације за школску 2021/22. годину

Најбољи ученици генерације 2003.

Дана 06.06.2022. г. одржан је састанак Комисије за избор ученика генерације.
Поштујући Правилник о избору ученика генерације Комисија је извршила бодовање и направила ранг листу ученика:

На основу ранг листе Комисија предлаже за ученика генерације ученика Репац Павла, одељење IV4. Поред избора за ученика генерације, Комисија је Павла изабрала и за најбољег ученика образовног профила електротехничар информационих технологија.

Похвала за најбољег ученика образовног профила електромеханичар за термичке и расхладне уређаје додељује се ученику Стефану Пантићу, одељење III8.

Похвала за најбољег ученика образовног профила администратор рачунарских мрежа додељује се ученику Николи Јовановићу, одељење IV1.

Похвала за најбољег ученика образовног профила електротехничар рачунара додељује се ученику Милану Читлучанину, одељење IV6.

Похвала за најбољег ученика образовног профила електротехничар аутоматике додељује се ученику Миодрагу Вујасиновићу, одељење IV7.

У Земуну, 06. 06. 2022.г.Комисија: 1. Јелисавета Рогошић, психолог, помоћник директора, заменик повереника за цивилну заштиту
2. Биљана Живковић, наставница
3. Тијана Матијаш, наставница
4. Дејан Станковић, наставник
5. Петар Стојић, ученик III4

15. Јун 2022.

Такмичење из енглеског

Ученици ЕТШ "Земун" на градском такмичењу из енглеског језика

На градском такмичењу из енглеског језика, одржаном 27. 03. 2022. године у Седмој београдској гимназији, ученици четвртог разреда наше школе Алекса Зекић IV3, Милош Лазаревић IV3 и Стефан Пјанић IV4 освојили су друго место. Честитамо!

29. Април 2022.

REVIS пројекат

Одговор на вршњачко насиље међу децом у школама и суседним окружењима

У нашој школи спроводи се међународни пројекат чији је циљ спречавање и благовремено одговорање на насиље трансформисањем друштвених и родно условљених норми и понашања. Партиципацијом ученици су разматрали и трагали за решењима како спречити одређене појаве условљене важећим нормама у њиховој околини.

У пројекат су укључени ученици првог и другог разреда из различитих одељења. Прошли су циклус од 12 тематских радионица и идентификовали одређене норме које би могли да промене кроз акционе планове. Ови планови подразумевају укључивање, не само других ученика, него И наставника, како би се побољшали функционисање, сарадња и комуникација.

Након овог циклуса радионица наставићемо на усавршавању ових акционих планова и заједнички са другим школама сарађивати на овом пројекту.

29. Април 2022.

Обука представника школа

Обука за спровођење практичног дела стручног испита

У оквиру пилотирања практичног дела стручног испита на државној матури у четвртак 14.04. 2022. у нашој школи одржана је обука представника школа за потребе праћења и оцењивања рада ученика на одабраним задацима. Организатори су били Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање образовања и васпитања. Обуку су одржали Маја Тодоровић - руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих и наставници чланови радних група које су писале матурске практичне задатке. Изабрани ученици наше школе ( Урош Вијатов 4/6, Михаило Златковић 4/6, Душан Баточанин 4/6, Александар Бројачевић 4/5 и Тодор Вулетић 4/5 ) радили су задатке, а професори наше школе ( Ивица Радисављевић, Дејан Станковић, Љубица Ђорђевић, Марија Мијаиловић, Драган Илић, Миленко Маврак, Нина Дијан и Иванка Пејић) као и професори представници школа у којима се реализује образовни профил ЕТР су у улози чланова комисије присуствовали испиту.

28. Април 2022.

Пројекат државне матуре

Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања

Пројекат државне матуре покренуло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализује се уз финансијску и техничку подршку Европске уније, која је за то донирала 3,7 милиона евра. Почев од јануара 2019. током три године, Пројекат пружа подршку установама система да припреме, испробају и уведу стандардизоване завршне и матурске испите на крају средњег образовања. Општи циљ пројекта је да подржи израду савременог и ефикасног образовног система у Републици Србији, који ће допринети изградњи друштва заснованог на знању. Сврха пројекта је да се припреми образовни систем за спровођење државне матуре на крају средњег образовања у Републици Србији, што доприноси унапређењу квалитета образовања и већем учешћу у високом образовању. Резултати који би требало да буду постигнути, како је предвиђено Описом задатака:


1. Образовни систем Републике Србије спреман за спровођење државне матуре и завршних испита у средњем образовању

2. Високошколске установе спремне за нови начин уписа студената

3. Веће разумевање код јавности значаја увођења државне матуре и завршних испита у средње образовање и њихове користи за друштво.Шта су конкретни циљеви Пројекта?

Финансијска подршка Европске уније омогућила је ангажовање великог броја међународних и домаћих стручњака. Они треба три године да раде на развоју различитих аспеката државне матуре. Пројектне активности подељене су у три сегмента (три пројектне компоненте).

1. Први стуб је најсложенији. Кроз припрему установа образовног система, идентификујемо најбољи модел организације за успостављање система државне матуре и завршних испита. Радимо на усклађивању институционалног и законског оквира, кроз припрему правилника који дефинишу детаље везане за завршне испите и предлоге мера усмерених на ученике којима је потребна додатна подршка, како би их интегрисали у систем државне матуре и завршних испита. На основу анализе потреба за обукама, биће пружена подршка за јачање капацитета запослених у образовним институцијама. План предвиђа и успостављање радних група које припремају задатке за матурске и завршне испите. Израда и испорука задатака, инструмената, приручника и материјала за завршне испите су следећи важан корак, после којег следи испробавање државне матуре и завршних испита у одабраним пилот-школама. Паралелно са тим, планирано је и јачање капацитета запослених у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводу за унапређивање образовања и васпитања – установама које ће изнети највећи део терета припреме, спровођења, праћења и вредновања целокупног посла. Најзад, план предвиђа и стварање техничких предуслова за управљање спровођењем државне матуре и завршних испита, односно израду спецификације за ИТ систем државне матуре, на основу детаљног сагледавања потреба и могућности.

Конкретни резултати ових активности, између осталих, треба да буду:


• Збирке припремних задатака доступне ученицима на време

• Пробни завршни испит за ученике у трогодишњим образовним профилима, однсно пробни матурски испити за ученике у четворогодишњим образовним профилима

• Радне групе које припремају задатке за матурске испите (наставници и директори средњих школа, као и професори високошколских установа учествују у њиховом раду)

• Нацрти Приручника о спровођењу матурских испита, односно завршног испита, проверени у пракси током пилотирања и ревидирани у складу са тим сазнањима и потом припремљени за усвајање

• Обуке за спровођење матурских испита, које обухватају наставнике и директоре средњих школа, запослене у Министарству просвете, оба Завода и у Покрајинском секретаријату за образовање

• Стална подршка Заводима за развој стандарда и испитних задатака

• До краја 2021. године, стална подршка Министарству просвете, науке и технолошког развоја за спровођење матурских и завршних испита; она укључује и препоруке за успостављање националног информационог система за управљање државном матуром и завршним испитима.


2. Други стуб пројекта чини припрема високошколских установа за нови начин уписа студената. То обухвата:

• редовне консултације са високошколским установама како би се постигао консензус о државној матури

• подршку факултетима за дефинисање критеријума за упис и прилагођавање инструмената, алата и процедура акредитације

• обуке усмерене на примену ревидираних процедура уписа.


3. Трећи стуб је посвећен томе да се јавност продробно и на време упозна са планираним активностима и да боље разуме значај увођења државне матуре у средњем образовању и њене користи за друштво. Комуникациона кампања је покренута у априлу 2019. године. У оквиру Пројекта се успоставља сервис за информације (Help Desk), а од почетка 2020. године је у функцији и портал Пројекта. Кроз различите догађаје на националном, регионалном и локалном нивоу, промотивне материјале и друштвене мреже, Пројекат ради на томе да све неопходне информације на време буду доступне, пре свега ученицима и наставницима, али и родитељима, запосленима у просвети и најширој публици.

Пројекат је почео са радом у јануару 2019. године, а планирано је да траје до краја децембра 2021. године. У светлу пандемије изазване вирусом ковид-19 и одлагања увођења државне матуре, разматра се и могућност продужетка пројекта.

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И ПРЕГЛЕДАЊЕ

1. Писмени испити

Уторак, 05. 04. 2022: Српски језик и књижевност/ матерњи језик и књижевност Среда, 06. 04. 2022: Математика
Четвртак, 07. 04. 2022: Општеобразовни наставни предмети
Петак, 08. 04. 2022: Теоријски делови стручних испита и уметнички испит Солфеђо и хармонија
Од 05. 04. (после 18.00 часова) до 19. 04. 2022: Прегледање тестова на нивоу школе


1.2. Време полагања испита

Испити се сваки дан полажу од 12.00 до 15.00 часова. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом могу да имају продужено време (50% или 100%).


2. Практични делови стручних испита

Од 11. 04. до 15. 04. 2022: Извођење практичних делова стручних испита на узорку школа, образовних профила и ученика (школе у којима ће се пилотирати практични делови стручних испита о томе су обавештене посебним дописом)

29. Март 2022.

Републичко такмичење из беседништва

Ученица ЕТШ ,,Земун" на такмичењу из беседништва у Новом Саду

На републичком такмичењу у беседништву, одржаном 12. 03. 2022. године у гимназији "Светозар Марковић" у Новом Саду, нашу школу представљала је Мелина Беслаћ, ученица IV/4. У првом делу такмичења говорило се о познатој и унапред задатој теми - Лепо је оно што доживљавамо као лепо без личног интереса - а потом су ученици говорили о новој теми за чије промишљање су имали пола сата. Појам који су тумачили у импровизованим говорима био је - Мудрост. Мелина је надахнуто говорила у обе дисциплине и дружила се са гимназијалцима из свих крајева Србије.

23. Март 2022.

PISA тестирање

Организација за економску сарадњу и развој (ОЕCD) од 2000. године у трогодишњим циклусима организује Међународни програм процене ученичких постигнућа (Programme for International Student Assessment). Основни циљ PISА студије је да се процени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује у којој мери су петнаестогодишњи ученици развили компетенције које ће им бити потребне за наставак школовања и успешно учешће у савременом друштву.

У сваком циклусу се компетенције ученика испитују у три домена: математичка, читалачка и научна писменост. Осим тога, испитује се и нови домен под називом креативно мишљење. Поред задатака, ученици попуњавају и упитнике који обезбеђују информације о факторима који су повезани са успешношћу ученика.

PISА 2022 студија биће организована у 85 земаља широм света. У Србији се PISА тестирање организује шести пут, а пробно истраживање биће реализовано у периоду од 15. марта до 18. априла 2021. године. У пробном испитивању ће учествовати 40 средњих и 3 основне школе које су изабране методом случајног избора. У оквиру ових школа је такође случајним избором одређено 57 ученика који ће бити тестирани.

PISА 2022 испитивање реализује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са ресорним министарством и школама.


PISА тестирање у нашој школи одржаће се у понедељак, 04.04.2022.године, у 7:45, у просторијама школе.

23. Март 2022.

Обележена Недеља ненасиља

У ЕТШ ,,Земун" пригодним садржајима обележена Недеља ненасиља

И ове школске године у нашој школи обележен је Међународни дан борбе против вршњачког насиља низом пригодних активности. У сардњи са наставницима српског језика и књижевности Марином Ристановић и Срђаном Гагићем и наставницом ликовне уметности Маријаном Луковић, у организацији педагога школе Љубице Цветиновић реализоване су следеће активности:

1.
Изложба ученичких фотографија ,,Моје омиљено местоˮ Циљ изложбе било је подизање свести ученика о значају животне средине кроз трагање за њиховим омиљеним местима у природи, граду, непосредном окружењу... На изложби су са својим фотографијама учествовали ученици: Маријана Мијић 3-4, Стефан Вујић, Матија Шаренац, Василије Нелсон Нвогу, Давид Стаменић, Михајло Муждека, Милош Никшић 3-1, Немања Петковић, Павле Словић 3-2, Стефан Батинић, Богдан Босика 3-6, Марко Перић 4-5.

2.
Вршњачка едукација ,,Насиље на интернетуˮ Ученици Стефан Солић и Душан Плавшић, из одељења 3-4, одржали су предавање на тему дигиталног насиља ученицима првог разреда.

3.
Дебата о родној равноправности ,,Ко коси, а ко воду носиˮ Подстакнути документарним серијалом Мие Бјелогрлић ,,Она се будиˮ, са ученицима се дискутовало о положају и улогама жена и мушкараца у савременом свету, стереотипима и начинима којима је могуће допринети родној равноправности у друштву. У дебати су учествовали ученици одељења: 1-4, 2-1, 3- 1, 3-2, 3-4 и 3-6.

Илустрацију за овогодишњи плакат за Недељу ненасиља направио је ученик одељења 1-2, Лазар Живановић.

9. Март 2022.

Прослава Светог Саве

Пригодним програмом обележена школска слава у ЕТШ ,,Земун"

Ученици и наставници Електротехничке школе ,,Земун" прославили су 27. јануара школску славу, Светог Саву, уз пригодан програм и поштовање епидемиолошких мера.

Након сечења славског колача ученик одељења 3-6, Стефан Батинић, казивао је своју светосавску беседу истакавши да 27. јануар представља прозор према небу, бег од сурових недаћа свакодневнице, те да је важно да не поклекнемо пред искушењима, већ да упркос изазовима савременог живота, наставимо да корачамо даље путем милосрђа и неискварености.

Потом су ученици извели представу по мотивима драме ,,Бој на Косову" Љубомира Симовића, коју су адаптирали наставник верске наставе Драган Симикић и професорка српског језика и књижевности Нада Ђурић, комбинујући елементе драмског предлошка са пригодним рецитацијама, музичким тачкама и коментаром на савремени глобални тренутак. У припреми и реализацији програма су учествовали и професорка ликовне културе, Маријана Луковић и професор српског језика и књижевности, Срђан Гагић.

Ликове у представи дочарали су ученици: Андрија Андрић 3-6, Матија Шаренац 3-1, Маријана Мијић 3-4, Ђорђе Арсић 3-1, Лука Максимовић 2-6, Алекса Калањ 2-4, Марко Перић 4-6, Урош Живковић 3-1, Влада Акик 1-4, Јован Богдановић 2-2, Михаило Беатовић 2-4, док су музичке тачке извеле ученице Теодора Малешевић 2-4 и Дајана Анђелковић 2-4.

4. Фебруар 2022.

Срећни празници!

Срећне божићне и новогодишње празнике жели вам ЕТШ ,,Земун"

31. Децембар 2021.

Разговор са глумцем Андријом Кузмановићем на сету нове домаће серије

Снимање серије ,,Шетња са лавомˮ у просторијама Електротехничке школе ,,Земунˮ

У просторијама Електротехничке школе ,,Земунˮ снимане су сцене нове домаће серије ,,Шетња са лавомˮ, у режији Филипа Чоловића, а по сценарију глумца Андреја Шепетковског. Ученици су имали прилику да један школски час проведу на филмском сету и да се упознају са различитим секторима и фазама у снимању филма или серије, научили су шта је посао режисера, продуцента, директора фотографије, сценографа, тонца, шефа расвете, видели како изгледа техничка опрема потребна за снимање филма, и сазнали какво образовање им је неопходно за рад у филмској индустрији.
Серија ,,Шетња са лавомˮ ће имати 10 епизода, а њено емитовање планирано је за лето 2022. године. Главне улоге у серији тумаче: Андрија Кузмановић, Анђелка Прпић, Аница Добра, Андреј Шепетковски, Тихомир Станић, Бане Видаковић, Бранка Пујић и Андрија Милошевић. Ученици Маријана Мијић и Матија Шаренац разговарали су са глумцем Андријом Кузмановићем и сазнали нешто више о новој серији, али и о томе какве улоге воли, зашто је одабрао глуму за свој животни позив и какве успомене у њему буди повратак у школу.

Андрија, реците нам нешто више о серији ,,Шетња с лавомˮ и о лику који тумачите.

,,Шетња са лавомˮ је текст глумца Андреја Шепетковског, мог колеге из Београдског драмског позоришта, који ми је такође био асистент на факултету током све четири године студија. У питању је веома интересантан текст у којем, за разлику од многих текстова које сам читао у последње време, нема много ствари које треба се дорађују и поправљају, што је одлично јер олакшава нама глумцима да на лицу места покажемо то што смо спремили. У серији глумим главног јунака Бату, који је по вокацији редитељ и води обичан живот. Нису му се отвориле карте онако како је очекивао док је био на факултету. Снимио је само један филм, док су неке његове колеге с класе, који су мање талентовани и у лошијој форми од њега, направили велике успехе, зарадили паре, постали познати, а он је непознат редитељ. Радио је неке ,,трешˮ спотове за народњаке да би преживео и позајмљује паре од мајке. Онда му се деси велики преокрет у животу када Уна дође код њега да уради интервју с њим, иако ни њој није јасно зашто ради тај интервју, када иначе интервјуише само познате личности. Њена емисија зове се ,,Шетња с лавомˮ и отуда назив серије. Она долази код њега кући, њему експлодира плин и дешава се велики преокрет, али не смем даље да вам откривам. Серије је комедија, а из визуре мог лика и онако како сам ја читао тај текст, то је трагикомедија.

Да ли више волите комичне или драмске улоге?

Свака улога је драмска, не постоје улоге које су комичне – све су улоге озбиљне. Добра комедија мора да буде добро написана, она је у бити смешна и онда заправо кад је играш озбиљно као драму, то је највећа комедија.

Колико је пандемија корона вируса утицала на Вас као драмског уветника и уопште на глумачку професију?

На мене није нешто много утицала, радио сам баш доста. Наступила је хиперпродукција серија и мени је драго због тога, неке колеге које су раније мање радиле, имају сада прилику да покажу шта знају. Прошле године је снимљено четрдесет серија, ове године исто тако, ако не ивише. Глумци који немају стални ангажман у позоришту у време локдауна заправо не знам од чега су живели. Ја сам запослен у позоришту и имао сам стални приход, тако да нисам меродаван да говорим о томе. Мислим да је на глумце најмање утицало, на многе друге уметнике је утицала много више, на пример на музичаре који нису могли да наступају.

Сада када снимате сцене у средњој школи, да ли сте се присетили детињства и времена када сте били ученик?

Та зелена боја, школске клупе, гумиран патос, школско двориште... Ја се увек радо сетим и основне и средње школе и дружим се и даље с другарима из школе, тако да ми је то време у лепом сећању. А највише ме мирис школе врати у те дане. Ја иначе по мирису доста евоцирам успомене.

Како сте одабрали глуму као позив? Од малена сам волео глуму. Кроз глуму можеш да будеш свашта – лекар, оџачар... Волео сам разне ствари и допадало ми се то што је глума један од ретких послова, а можда и једини позив на свету у којем можеш да будеш буквално све што никад не би био у стварном животу.

Колико мислите да сте као глумац напредовали од прве улоге у филму ,,Монтевидео, бог те видеоˮ до данас када сте један од најпопуларнијих младих глумаца?

Ја осећам код себе већу сигурност. Не знам колико је то напредак, то публика може да каже, незахвално је да причам о себи. Осећам се доста сигурније и на сцени и пред камером. То је све ствар тренинга и тога како радиш, како се развијаш, како се креће то што називамо каријера, а то је у ствари живот, само на послу. На сету се осећам као код куће, а годинама и јесам више на сету него код куће. Ја желим публици стално да покажем нешто ново и трудићу се да увек тако буде.

Да ли можете да нам препоручите омиљену књигу? Тренутно читам књигу Сергеја Трифуновића, ,,Стовариште". Сергеј је један ванвременски тип и препоручујем да прочитате. Клинци можда неке ствари неће схватити, али ће временом научити. Препоручијем и књигу Моме Капора ,,Фолиранти" и мало озбиљније штиво, Херман Хесе ,,Сидарта".

Да ли имате неку поруку за младе који завршавају средњу школу и још увек се траже?

Порука клинцима је увек: не дајте да вам сломе дух! Млади сте и можете све што желите, никад не гледајте црно на ствари. Да имам сада 18 година био бих астронаут, играо бих у Јувентусу, и на крају бих се опет бавио глумом. Ви имате свет пред собом и треба то да искористите на најбољи могући начин. Једино што не може да се врати, то је време, а ви га имате.

28. Децембар 2021.

Ученици ЕТШ ,,Земун" на кастингу за филм

Уметнички изазов за ученике наше школе

Крај полугодишта у Електротехничкој школи ,,Земунˮ нису обележили само поправљање и закључивање оцена, већ и неколико занимљивих сусрета ученика наше школе са светом филмске уметности. Након што је екипа телевизијске серије ,,Шетња са лавомˮ део сцена снимала у просторијама школе, а ученици имали прилику да се друже са глумцима и филмском екипом, у последњој наставној седмици били смо домаћини продуцентске куће Трилема, која је са ученицима радила кастинг за нови филм Владимира Перишића ,,Lost Countryˮ. Радња филма смештена је у деведесете године прошлог века и прати одрастање дечака Стефана и његове односе са другарима и мајком. У филму се појављује више ликова узраста од 15 до 18 година, а кастинг за улогу у филму изазвао је велико интересовање ученика, који су показали да поред талента за електротехничке и информатичке науке, поседују и таленат за глуму. Ово није крај успешних сардњи на пољу седме уметности; нова снимања очекују се већ на пролеће 2022. године.

31. Децембар 2021.

Првенство Србије - Карате

Ученици ЕТШ ,,Земун" на државном првенству из Каратеа

С поносом јављамо да је Николија Софронијевић, ученица 2/3, на Првенству Србије кадеткиње/јуниорке кате екипно, одржаном у Панчеву 4. 12. 2021. освојила прво место. Драгутин Симовић, такође наш ученик, био је члан стручног тима клуба за који је Николија наступала.

14. Децембар 2021.

Филмска екипа у Електротехничкој школи ,,Земунˮ

Снимање нове домаће серије у просторијама ЕТШ ,,Земун"

Електротехничка школа ,,Земунˮ била је још једном домаћин филмске екипе, а просторије наше школе део су сценографије у новоj домаћој серији у којој играју Никола Којо, Драган Петровић и Иван Босиљчић. Наш ученик Матија Шаренац искористио је прилику да посети снимање и да на филмском сету поразговара са члановима екипе, који су истакли како им је снимање у школи било својеврстан повратак у школске дане и пробудило успомене које их вежу за тај период живота. Матија је разговарао са Драганом Петровићем Пелетом, глумцем и професором глуме на Факултету драмских уметности.

П: Веома ми је драго што снимате у нашој школи и што имам ту част да разговарам са Вама. Који је Ваш омиљени пројекат који сте радили у досадашњој каријери?

О: Радио сам на доста пројеката током своје каријере али, ето, с обзиром да сам и професор на Факултету драмских уметности и да тренутно водим своју пету класу на глуми, могу да кажем да је то тренутно мој омиљени пројекат.

П: Која је Ваша омиљена улога коју сте играли?

О: Одиграо сам велики број улога у позоришту, на телевизији и на филму, и зато ми је увек веома тешко да издвојим која ми је од њих омиљена. Глумцу је свака улога драга на свој начин.

П: Поједини ученици наше школе се, осим за електротехничку струку, интересују и за уметност, а нарочито глуму. Као професор глуме, који бисте савет дали младима који желе да упишу Факултет драмских уметности?

О: Пре свега морам да кажем да људи морају да одаберу себи пут којим ће ићи, а онда и да размишљају на том путу како могу напредовати. Глума је широк појам. Они који се занимају за глуму морај да знају да ли заиста желе да уђу у срж саме глуме или су ту негде око ње. Такође, можда их заправо занима филмска режија, позоришна режија итд... Кључна ствар је добар одабир правца, а поред тога, свим младим људима бих саветовао је да што више читају, да се одморе од Гугла и мобилних телефона, да посматрају околину и људе око себе и да поред свега овога буду упорни и да верују у себе.

3. Новембар 2021.

Извештаји са кошаркашких такмичења 2021

Успеси наших ученика на општинском и градском такмичењу

Ученици наше школе у саставу:

 • • Јован Богдановић
 • • Лука Гардовић
 • • Видан Дроњак
 • • Матија Жужић
 • • Радован Јеремић
 • • Јован Клинцов
 • • Данило Којић
 • • Марко Комљеновић
 • • Костић Срђан
 • • Ђорђе Тодоровић
 • • Јован Тодоровић

су у петак 8.10.2021. учествовали на Општинском такмичењу у кошарци. Такмичење се одржало у сали Основне школе „Мајка Југовић“. Наши ученици су у полуфиналу савладали Правно биротехничку школу, а у финалу Земунску Гимназију са 50:35 и тако освојили Општинско такмичење у кошарци.

Као представници Земуна учествовали су на Градском такмичењу 19.10.2021. Такмичење се одржало у спортском центру „Шумице“. Након елиминације представника Сопота наши ученици су елиминисани од представника Новог Београда резултатом 70:49.

26. Октобар 2021.