Екскурзија других разреда

Септембар 2017.

Источна Србија

Екскурзија трећих разреда

Септембар 2017.

Северна Грчка

Екскурзија четвртих разреда

Септембар 2017.