◀ Иди назад
Александар
Зељковић 4/1

Следећи у низу интервјуа који је новинарска секција урадила са запосленима школе јесте интервју са Биљаном Тепавчевић, педагогом школе и помоћником директора. Дугогодишњи рад у установи као и радно место које захтева сарадњу са свим запосленима у школи, ученицима и њиховим родитељима, били су разлог да она буде наш следећи саговорник.

А.З. Педагог је саставни део ђачког живота још од основне школе али је често ученицима тешко да дефинишу ово занимање. Молим Вас да нам појасните шта обухвата посао педагога у школи.

Б.Т. Задатак стручног сарадника јесте да својим стручним знањем и активностима унапређује васпитно–образовани рад у школи и пружа стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима. Педагог обавља послове који се могу одредити као превентивни и саветодавни. То захтева низ активности, од којих су најважније да подстиче, креира, сарађује, пружа помоћ и подршку, саветује, организује, планира и посредује у проблемским ситуацијама.

А.З. Како успевате да одржите мотивацију за рад после толико година рада са ученицима?

Б.Т. Напредак ученика у наставним и ваннаставним активностима, пружена стручна помоћ и признање родитеља да сам помогла њиховом детету награда су по себи.

А.З. Често сте Ви особа која се нађе у улози судије када се догоди да се ученик понаша лоше на часу. Можете ли нам рећи која су пожељна понашања ученика на часу, а шта се санкционише?

Б.Т. Од ученика се захтева да редовно похађа наставу, поштује школска правила, не омета извођење наставе, не напушта час без претходног одобрења наставника и извршава школске обавезе, као и да поштује личност других ученика и наставника.

А.З. Који савет дате наставницима када ученик прекрши правила понашања на часу? Које санкције су најделотворније?

Б.Т. Саветујем да са учеником разговарају без присуства других ученика и укажу му на поштовање правила понашања на часу и које последице произилазе из непоштовања тих правила. Нема санкција, постоје само васпитно-дисциплинске мере.

А.З. Да ли мислите да нови Правилник о оцењивању пружа заштиту ученицима од необјективног оцењивања?

Б.Т. Нови Правилник о оцењивању је добар јер се на крају школске године сагледава целокупан рад ученика, тј. закључна оцена се изводи из свих добијених оцена у току наставе. Ипак, има и он својих недостатака јер су неке одредбе двосмислене, односно могу се тумачити на различите начине.

А.З. На који начин школа брине о безбедности својих ученика?

Б.Т. Сви учесници у образовно-васпитном раду школе (дежурни наставници, радник обезбеђења, школски полицајац) брину о безбедности ученика у школи, а постоји и видео-надзор.

А.З. Колико често се сусрећете са вршњачким насиљем и како га спречити?

Б.Т. Прво и основно правило је да ученик пријави сваки облик вршњачког насиља: родитељима, одељенском старешини, педагогу, психологу, директору школе или наставнику. На првом нивоу, по правилу, васпитно се ради са одељенском заједницом, групом ученика или индивидуално. Ако васпитни рад није био делотворан, онда се укључују и друге службе за појачан васпитни рад.

А.З. Какав је Ваш став поводом увођења школских униформи?

Б.Т. Лично, подржавам увођење школских униформи за ученике, али сам и за увођење правила облачења и за наставнике.

А.З. Успевате ли увек да помогнете ученицима који на Вашим вратима затраже помоћ?

Б.Т. Зависи од ситуације у којој се ученик нашао, углавом успем да помогнем ученику, али када нисам у могућности да помогнем, онда их упућујем да се обратим службама које су стручније од мене.

А.З. Колико је тешко бити један од кључних саговорника у дијалогу родитељи-школа и како разрешавате конфликте који том приликом настају?

Б.Т. Основно правило је добра комуникација родитеља и школе. Организован васпитно-образовани рад са родитељима допринеће да се код родитеља развије потребно осећање одговорности за правилно васпитање деце.

А.З. Како коментаришете предлог министра да родитељи буду ти који ће оцењивати наставнике?

Б.Т. Мислим да није добар предлог јер многи родитељи нису стручни да оцењују наставнике и њихов рад.

А.З. Како ви посматрате најављену меру по којој ће родитељи бити кажњени за изостанке ученика(новчано или друштвено-корисним радом)?

Б.Т. Такав вид кажњавања родитеља не подржавам али треба осмислити неке друге мере за неоправдане изостанке ученика.

А.З. Шта мислите о употреби савремених технолошких средстава у наставном процесу?

Б.Т. Савремена технолошка средства велики су напредак у настави, али не увек и на сваком месту.