ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара и/или реализацијом програма на самом рачунару. Живимо у време експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су врло велике јер практично, рачунари се користе свуда у обради најразноврснијих података : у рачуноводству, у вођењу разних процеса у индустрији, у свим областима научних истраживања, у медицини, у трговини итд…

Програм из овог профила обухвата:

 • Конфигурисање хардвера рачунара
 • Тестирање, отклањање кварова
 • Познавање архитектуре рачунарског система и принципа рада појединих компоненти
 • Системски софтвер
 • Апликативни софтвер
 • Програмирање
 • Базе података
 • Рачунарске мреже
 • Мрежни оперативни системи

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Способности:

 • Програмирање на програмским језицима C, C++ и C#
 • креирање објеката у C#
 • развијање и имплементирање Windows апликација
 • успостављање конекције са базом података (ADO.NET)
 • Имплементација, управљање и одржавање рачунарске мреже.
 • Стицање знања о различитим врстама и карактеристикама рачунарских система, базама података, сервера итд., потребних за наставак школовања и даље усавршавање.

По завршетку школовања ученици добијају звање електротехничар рачунара. Најчешће ђаци са овог смера настављају даље школовање на факултетима, мада су теоријске могуђности запослења неограничене.

Погледајте план уписа