Извод из конкурса за упис ученика у први разред средње школе за школску 2022/2023. годину

Напомена

На редовној седници Наставничког већа, која је одржана 22. 12. 2021. године, усвојен је следећи План уписа за наредну школску годину
Коначну одлуку о плану уписа за наредну школску годину у свим школама донеће Министраство просвете најкасније до 1. 5. 2022.

Назив занимања Шифра занимања Квота Трајање школовања
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА BGZM SD 4E41S 60 4 године
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА BGZM SD 4E24S 60 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА BGZM SD 4E08S 60 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ BGZM SD 4E02S 30 4 године
СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА BGZM SD 3E50S 30 3 године
Укупан број ученика: 240 Укупан број одељења: 8