ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Електротехничар аутоматике је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад, пре свега у производњи, где постоји потреба за аутоматизованим производним процесом као и за мерењем и регулисањем неких физичких величина ( као на пример температуре, нивоа, протока итд… ).

Данашњи степен индустријализације захтева све виши степен аутоматизације, па је овај профил у том смислу веома перспективан. Дипломирани електротехничар аутоматике посао може наћи било у производњи било у пројектовању или у трговини. Пошто је ова област врло динамична, неопходно је континуално праћење нових технолошких решења.

Зашто Електротехничар аутоматике?

Главни циљеви савремених производних и енергетских система су висока ефикасност, продуктивност и квалитет производа уз истовремено смањење трошкова производње. Из тог разлога, постојећа постројења се аутоматизују, а нови индустријски погони пројектују и граде са опремом за аутоматски наџор, мерење и управљање. Као последица тога, све више, како у свету, тако и код нас, намеће се потреба за квалификованом радном снагом: образовани профил електротехничар аутоматике постаје један од најперспективнијих у области електротехнике.

Подручје рада

Образовани профил електротехничар аутоматике има за циљ да током четворогодишњег школовања ученика оспособи за:

 • Монтажу, надзор и руковање системима мерних и регулационих уређаја
 • Рад са рачунарским системима за прикупљање и обраду података
 • Надзор и одржавање рачунарски управљаних машина
 • Управљање и руковање индустријским роботима
 • Надзор и управљање аутоматским транспортом и складиштењем.

Подручје запошљавања

Широк спектар постројења процесне индустрије и енергетике, као што су:

 • Термоелектране и топлане
 • Рафинерије, хемијска и петрохемијска постројења
 • Аутомобилска индустрија
 • Прехрамбена индустрија
 • Дрвна и индустрија прераде папира и многе друге
 • Железаре и челичане

Даље школовање

За оне који желе више, стечено знање даје могућност даљег школовања на свим вишим школама и факултетима техничког и рачунарског смера.

Погледајте план уписа