ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје је образовни профил трећег степена. У оквиру овог образовног профила припремају се механичари за монтажу, одржавање и поправку расхладних, термичких и клима уређаја.

Програм из овог профила обухвата:

 • Основни елементи електричних инсталација
 • Пројектовање електричних инсталација и уређаја помоћу рачунара
 • Инсталације у термичким и расхладним уређајима
 • Упознавање улоге склопова и врсте електричних покретача
 • Начин преноса топлоте, њено мерење и регулатори температуре
 • Упознавање са принципом рада термичких уређаја
 • Електрични грејачи
 • Електрични уређаји широке намене у домаћинству
 • Упознавање са принципима хлађења и принципима рада расхладних уређаја
 • Упознавање са испитивањем , пуштањем у рад електричних уређаја као и коришћењем пратеће документације

По завршетку образовања, ученик стиче:

Способности да:

 • пројектује и чита шеме у електричним уређајима
 • пронађе и отклони квар електропокретача који се користе у електричним уређајима
 • самостално обави потребну дијагностику и изврши неопходне поправке на термичким и расхладним уређајима
 • монтирање и сервисирање клима уређаја
 • монтирање и сервисирање расхладних уређаја
 • стекне потребна знања и вештине за свој даљи професионални развој
 • стекне осећај тачности, уредности и одговорности при раду
 • стекне осећај за тимски рад

Погледајте план уписа