ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Занимање којим ћете се оспособити за повезивање и подешавање рачунарских мрежа, администрирање мрежа, сигурност на мрежама, програмирање на web-у, рад са базама података. Након школовања можете се запослити у фирмама које поседују умрежене рачунаре или наставити даље школовање на вишим школама и факултетима.

Ново занимање Администратор рачунарских мрежа је настало као резултат студиозног испитивања потреба тржишта за овом врстом профила. Том приликом ангажовани су стручњаци из праксе, различитих делатности који су дали контуре и садржај будућем занимању – администратор рачунарских мрежа. Циљеви стручног образовања су : оспособљавање ученика за инсталирање и одржавање активне и пасицне мрежне опреме и оспособљавање ученика да врши умрежавање и одржавање рачунарске опреме. Ново занимање Администратор рачунарских мрежа, ће омогућити ученицима који се определе за ово занимање да стеченим знањима о:
 • мерама заштите на раду
 • правилима израде техничке документације
 • преносним медијима
 • комуникационим уређајима
 • саставним елементима рачунара
 • различитим оперативним системима
 • архитектури и топологијама рачунарских мрежа
 • интернет сервисима
 • дијагностичком софтверу
 • надзору, одржавању и отклањању грешака на рачунарској опреми и мрежама
 • заштити рачунарских система и мрежа
 • различитим врстама алата и начину примене
 • примени основних принципа комуникације и организације у предузећу
 • вештинама примењивања мера заштите на раду и околини
 • изради техничке документације
 • постављању, подешавању и тестирању активне и пасивне мрежне опреме у складу са стандардима
 • склапању и тестирању рачунара
 • инсталирању, подешавању и тестирању различитих оперативних система за мрежни рад
 • инсталирању и подешавању додатног софтвера и имплементирање сервиса
 • коришћењу различитих дијагностичких програма
 • вршењу редовног техничког одржавању и контроле рачунарске опреме и мрежа
 • коришћењу алата за рад на рачунарској опреми и мрежи

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Радне компетенције:

 • постављање рачунарске мрежне опреме на основу пројектне документације
 • умрежавање рачунарске опреме
 • одржавање и надзор рачунарске опреме и мрежа

Способности:

 • Поставља пасивну мрежну опрему
 • Поставља активну мрежну опрему
 • Умрежава рачунаре и рачунарску опрему
 • Врши наџор и одржавање рачунарских мрежа
 • Обавља административне послове
 • Комуницира са окружењем

Подручје запошљавања

Данас, готово, свака фирма има рачунаре и рачунарску опрему који су најчешће умрежени,тако да са наведеним компетенцијама можете да се запосле у било којој организацији која користи рачунаре и рачунарску мрежу Телеком, Теленор, ВИП, Банке, НИС, ЕПС, државне институције… Можете да се прикључе фирмама које се баве пројектовањем, имплементацијом и одржавањем рачунарских мрежа, веб дизајном...

Даље школовање

За оне који желе више, стечено знање даје могућност даљег школовања на свим вишим школама и факултетима техничког и рачунарског смера ЕТФ, ФОН, Рачунарски факултет, Виша електротехничка...

Погледајте план уписа