Рокови за вандредне ученике 2017/2018

Рокови Пријављивања Полагања
Октобарски 25.9.2017. – 29.9.2017. 9.10.2017. – 31.10.2017.
Јануарски 8.12.2017. – 22.12.2018. 10.1.2018. – 31.1.2018.
Априлски 19.3.2018. – 23.3.2018. 11.4.2018. – 4.5.2018.
Јунски 21.5.2018. - 25.5.2018. 4.6.2018. – 28.6.2018.
Августовски 25.6.2018. – 29.6.2018. 20.8.2018. – 31.8.2018.