Школски одбор

Функција члана Име члана
Председник (представник локалне самоуправе) Ерцеговчевић Синиша
Заменик председника (представник запослених) Миличић Ненад
Члан (представник запослених) Николић Славиша
Члан (представник запослених) Симовић Славиша
Члан (представник родитеља) Вучетић Светлана
Члан (представник родитеља) Умићевић Драган
Члан (представник родитеља) Павловић Љиљана
Члан (представник локалне самоуправе) Војиновић Радосав
Члан (представник локалне самоуправе) Суботић Дарко