Савет родитеља - чланови

Разред и одељење Име и презиме
I1 Марунић Зорица
I2 Татјана Зорић
I3 Горан Радовић
I4 Дејан Драговић
I5 Драган Toшић
I6 Горан Живановић
I7 Владица Ковачевић
I8 Благојевић Милош
II1 Бекрић Љубица
II2 Милена Лужија
II3 Татјана Ивановић
II4 Динић Ненад
II5 Аксентијевић Катарина
II6 Јаневски Никица
II7 Родић Драгана
II8 Лапчевић Бобан
III1 Михајловић Александар
III2 Јеина Мирјана
III3 Димитријевић Љиљана
III4 Галић Биљана
III5 Андреја Црногорац
III6 Андријана Перић Ђурђевић
III7 Ступарушић Марија
III8 Маја Тарић Гљивица
IV1 Јасминка Максимовић
IV2 Остојић Сања
IV3 Тодоровић Предраг
IV4 Aјдиновић Адем
IV5 Ђурђић Душан
IV6 Новаковић Гордана
IV7 Ђурековић Весна