Корисни линкови, литература и програми

Апликативно програмирање

Microsoft visual studio - програмско развојно окружење (IDE)

Unity 3d - game engine

Bloodshed dev C++ - програмско развојно окружење (IDE) за C/C++

Web развој

Adobe Dreamweaver - апликација за web development

Notepad ++ - text editor

Brackets - text editor

Joomla! - content management system за web development

Wordpress - content management system за web development

W3 schools - опширна референца и литература везана за: HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, ASP и XML

Електроника

Electronics workbench - апликација за креирање електронских шема

NI Multisim - програм за симулирање ел. кола