Руководство

Ђурађ Бањац

Директор школе, професор српског језика и књижевности

Биљана Тепавчевић

Помоћник директора, педагог

Секретаријат

Весна Николић Стојковић

Дипл. правник

Рачуноводство

Мирјана Ибрахимовић

Шеф рачуноводства

Гордана Савић

Референт за ученике

Снежана Ристић

Административно финансијски радник

Стручни сарадници

Јелисавета Рогошић

Психолог

Биљана Недић

Организатор практичне неставе

Јовица Миљковић

Библиотекар, професор руског језика

Стручна већа

Стручно веће српског језика и књижевности
Име професора/ке
Ђурић Нада
Ристановић Марина
Љујић Тамара
Граић Славуљ Гордана
Милић Душица
Стручно веће страних језика
Име Предмет(и)
Марковић Снежана енглески језик
Мијатовић Нихада енглески језик
Којић Бранка енглески језик
Стручно веће математике, информатике, рачунарства и техничког цртања са нацртном геометријом
Име Предмет(и)
Станојчић Љиљана Математика
Бојовић Галина Математика
Милановић Милица Математика
Радуловић Јелена Математика
Милетић Рајка Математика
Алексић Снежана Математика
Тополац Милена Рачунарска графика и мултимедија, Техничко цртање, Електротехнички материјали, Машинска пракса
Лончар Бранко Информатика и рачунарство
Стручно веће друштвених предмета
Име Предмет(и)
Симикић Драган Верска настава
Чорлија Марковић Милена Историја
Гојић Расема Историја
Трифуновић Жељко Географија
Мркић Јелена Музичка култура
Шишиначки Обрадовић Бранка Ликовна култура
Бранковић Јасмина Социологија
Молнар Сивч Милотка Филозофија
Мосуровић Љиљана Економија
Стручно веће природних предмета
Име Предмет(и)
Прњак Јелена Физика
Гемовић Степић Александра Физика
Павловић Светлана Хемија
Узелац Десанка Биологија
Стручно веће физичког васпитања
Име професора/ке
Зец Владан
Малешевић Драган
Лукач Срђан
Стручно веће енергетике и аутоматике
Име Предмет(и)
Шаренац Фарбаш Ева Електроенергетика, Електроника 1,Основе аутоматског управљања
Сиљковић Бранислав Електроника 1
Ђуришић Мирјана Основи електротехнике,Основе аутоматског управљања, Електроника 1,Електроника, Енергетска електроника
Јелинек Зоран Примена рачунара
Јордановска Оливера Основи електротехнике 2
Сарановац Гордана Основи електротехнике 1
Ракита Маријана Електро машине са испитивањем, Електричне машине са регулацијом електромоторног погона, Електричне машине, Основе електротехнике
Јеленковић Цвија Системи аутомат.управљања, Елементи аутоматизације, Електричне инсталације, Мерења у аутоматици
Маврак Миленко Електромоторни погони, Основи електротехнике, ОАУ Програмирање, Рачунари у системима управљања, Елементи аутоматизације, Расхладни уређаји
Стручно веће електронике и рачунара
Име Предмет(и)
Симовић Славиша Рачунарске мреже и комуникације, Веб дизајн, Апликативни софтвер, Веб програмирање, Програмирање
Суда Марин Електроника 1,Рачунарски хардвер
Пер Славица Оперативни системи, Рачунари, Мрежни оперативни системи
Симоновић Дејан Рачунарске мреже,Програмирање, Апликативни програми
Ибраими Мерџан Администрирање рач. мрежа, Оперативни системи
Ћирић Верица Програмирање, Рачунарство и информатика, Рачунарска графика и мултимедија, Апликативни софтвер
Иванка Пејић Програмирање
Ђорђевић Љубица Техничка документација, Обрада и пренос сигнала, Практична настава
Вујичић Ивана Рачунарске мреже и комуникације, Електроника 2
Живковић Биљана Оперативни системи, Рачунарство и информатика
Дуганџић Сњежана Рачунарски хадрдвер, Софтверски мултимедијални алати, Мрежни и оперативни системи
Олајџија Бранка Електроника 2
Стошић Саша Мрежна опрема, Мултимедија, Рач. мреже
Николић Славиша Рачунари и програмирање, Рачунари, Рачунари у системима управљања, Сервери
Ђорђић Ацо Рачунари
Белензада Младен Дигитална електроника
Стефановић Дијана Рачунарске мреже и комуникације, Апликативни програми, Рачунарска графика и мултимедија, Програмирање, Елементи аутоматизације
Ћурчин Реља Програмирање, Информациони системи и базе података
Чворић Марина Програмирање
Ђурић Радован Програмирање
Станковић Иван Мрежна опрема, Оперативни системи,Програмирање
Марсенић Рада Пракса, Рачунари, Електронско пословање
Стручно веће практичне наставе
Име професора/ке
Васић Гавро
Чорбић Стојан
Јазаревић Миле