Школски одбор

Чланови школског одбора:


  1. -Председник –  (представник локалне самоуправе): Ерцеговчевић Синиша
  2. -Заменик председника (представник запослених): Миличић Ненад
  3. -члан (представник запослених): Николић Славиша
  4. -члан (представник запослених): Симовић Славиша
  5. -члан (представник родитеља): Вучетић Светлана
  6. -члан (представник родитеља): Умићевић Драган
  7. -члан (представник родитеља): Павловић Љиљана
  8. -члан (представник локалне самоуправе): Војиновић Радосав
  9. -члан (представник локалне самоуправе): Суботић Дарко