Наставници

Списак стручних већа:

Списак свих наставника:

 1. Ђурић Нада (српски језик)
 2. Ристановић Марина (српски језик)
 3. Љујић Тамара (српски језик)
 4. Граић Славуљ Гордана (српски језик)
 5. Милић Душица (српски језик)
 6. Марковић Снежана (енглески језик)
 7. Симовић Славиша (Рачунарске мреже и комуникације, Веб дизајн, Апликативни софтвер)
 8. Суда Марин (Електроника 1,Рачунарски хардвер)
 9. Пер Славица (Оперативни системи, Рачунари, Мрежни оперативни системи )
 10. Симоновић Дејан (Рачунарске мреже,Програмирање, Апликативни програми)
 11. Ибраими Мерџан (Администрирање рач. мрежа, Оперативни системи)
 12. Ћирић Верица (Програмирање, Рачунарство и информатика, Рачунарска графика и мултимедија, Апликативни софтвер)
 13. Тутић Бранко (Рач. хардвер)
 14. Олајџија Бранка  (Електроника 2)
 15. Стошић Саша (Мрежна опрема, Мултимедија, Рач. мреже)
 16. Станковић Иван  (Мрежна опрема,Оперативни системи, Програмирање)
 17. Николић Славиша (Рачунари и програмирање, Рачунари, Рачунари у системима управљања, Сервери)
 18. Ђорђић Ацо (Рачунари)
 19. Белензада Младен (Дигитална електроника)
 20. Маврак Миленко (Електромоторни погони, Основи електротехнике,ОАУ Програмирање, Рачунари у системима управљања, Елементи аутоматизације, Расхладни уређаји)
 21. Стефановић Дијана (Рачунарске мреже и комуникације, Апликативни програми, Рачунарска графика и мултимедија, Програмирање, Елементи аутоматизације)
 22. Бубњевић Слободан (Практична настава)
 23. Васић Гавро (Практична настава)
 24. Чорбић Стојан (Практична настава)
 25. Jазаревић Миле (Практична настава)
 1. Мијатовић Нихада (eнглески језик)
 2. Којић Бранка (eнглески језик)
 3. Станојчић Љиљана  (Математика)
 4. Ћурчин Реља (Програмирање)
 5. Чворић Марина  (Програмирање)
 6. Ђурић Радован (Програмирање)
 7. Бојовић Галина (Математика)
 8. Миловановић Милица (Математика)
 9. Радуловић Јелена (Математика)
 10. Милетић Рајка (Математика)
 11. Алексић Снежана (Математика)
 12. Тополац Милена (Мултимедија)
 13. Лончар Бранко (Информатика и рачунарство)
 14. Поповић Драгана (Информатика и рачунарство)
 15. Симикић Драган (Верска настава)
 16. Чорлија Марковић Милена (Историја)
 17. Гојић Расема (Историја)
 18. Трифуновић Жељко (Географија)
 19. Мркић Јелена (Музичка култура)
 20. Шишиначки Обрадовић Бранка (Ликовна култура)
 21. Бранковић Јасмина (Социологија)
 22. Миличић Ненад (Филозофија)
 23. Мосуровић Љиљана (Економија)
  1. Рогошић Јелисавета (Грађанско васпитање)
 24. Прњак Јелена (Физика)
 25. Павловић Светлана (Хемија)
 26. Узелац Десанка (Биологија)
 27. Зец Владан (Физичко васпитање)
 28. Малешевић Драган (Физичко васпитање)
 29. Лукач Срђан (Физичко васпитање)
 30. Шаренац Фарбаш Ева (Електроенергетика, Електроника 1,Основе аутоматског управљања)
 31. Сиљковић Бранислав(Електроника 1)
 32. Ђуришић Мирјана (Основи електротехнике,Основе аутоматског управљања, Електроника 1,Електроника, Енергетска електроника)
 33. Јелинек Зоран (Примена рачунара)
 34. Јордановска Оливера (Основи електротехнике 2)
 35. Сарановац Гордана (Основи електротехнике 1)
 36. Ракита Маријана (Електро машине са испитивањем, Електричне машине са регулациојом електромоторног погона, Електричне машине, Основе електротехнике)
 37. Јеленковић Цвија (Системи аутомат.управљања, Елементи аутоматизације, Електричне инсталације, Мерења у аутоматици)
 38. Марсенић Рада (Пракса, Рачунари, МУЕ, Електронско пословање)