Историјат школе

 

ДОБРО ДОШЛИ У ТАУРУНУМ

sasa1

             Град Земун налази се у југоисточном делу Срема и представља једно од најстаријих насеља на овим просторима. Језгро самог града чинила је тврђава изграђена на изванредном положају који доминира читавим простором. Освајачи, будући становници или туристи који прилазе граду са реке, запазиће најпре изразито стрму обалу над којом се уздиже купола Миленијумске куле. Својом висином Кула на Гардошу (36 метара) требало је да задиви и сам Београд. Некада је на њеном врху стајао орао, симбол мађарске претензије према Србији и знак пркоса старих Земунаца, али и њихов широки и отворен поглед у будућност.

sasa2

Земун – град франачке, римске, турске и немачке културе, спој ислама и хришћанства, симбол индустријског и трговачког развоја, раскрсница је бројних путева и прелома у српској историји. Као важно геостратешко упориште, антички Таурунум је био седиште римске флоте. Од 15. века град је под владавином Турака све до 1718. године када га освајају Аустроугари и њиме владају до краја Првог светског рата. Српски владари припајају га затим Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.

sasa3

 

Почетак интензивнијег развоја Земуна везује се за доба под аустроугарском влашћу. У 18. веку отвара се Контумац, главна пропусна и санитарна станица за робу и путнике где су се царинили  и продавали свила, македонски мед и восак, цариградски бисери, разна уља и кипарско вино. Овде ће неколико година живети будући песник Бранко Радичевић, а касније се сели на Мухар, централни део града, чији трг од 1907. године носи његово име. Изградња нове железничке пруге крајем 19. века спојиће Земун са Београдом, а преко њега са Истоком и Европом доневши даљи културни и привредни напредак њеним житељима.

У Земуну су рођени, живели и образовали се у школама са традицијом дугом око 200 година многи истакнути српски уметници и спортисти: Сава Шумановић, Давид Албахари, Драган Јовановић, Светлана Бојковић, Горан Паскаљевић и многи други. Земун је познат и по богатом културном животу – три позоришта, галерије, бројна културно-уметничка друштва. На летњој позорници „Гардош“ организују се музички и позоришни наступи, а град је и домаћин Међународног фестивала монодраме и пантомиме. Дуга је и традиција бављења спортовима на води.

sasa4

Земун се у саставу Београда налази од 1934. године. Према последњем попису град аласа, лађара, али и центар нових привредних подухвата, броји око 170.000 становника.

 

Електротехничка школа „Земун“

 sasa5

У близини Куле на Гардошу, надомак Дунавског шеталишта и новог моста Земун – Борча, који ће нас приближити и другој обали Дунава, налази се Електротехничка школа „Земун“.

Школа постоји од 1887. године као прва стручна школа у Земуну. Данашња зграда у улици Наде Димић подигнута је 1949. године и имала је интернат за ученике. Одлуком Народног одбора града Београда званично је основана 05.10.1954. године под називом „Мајсторска школа металске струке у Земуну“. Током година мењала је називе и образовне профиле пратећи привредни развој Земуна. Године 1960. мења назив у „Металопрерађивачку школу за ученике у привреди“ и уписује 600 ђака. Од 1980. школа постаје „Машински образовни центар“, а 1987. носи назив „Машинска школа Земун“.

Данашњи назив ЕТШ „Земун“ носи од априла 2003. године. Од тада се непрестано усавршава и модернизује припремајући ученике за различита занимања из електроструке. Данас је то савремена образовна установа опремљена средствима за квалитетно и надасве занимљиво извођење наставе. Досезање и ширење сазнања из области електротехнике и информационих технологија, која постају неопходна човеку 21. века,  ЕТШ „Земун“ омогућава школовањем ученика на следећим профилима:

Четворогодишње школовање: Електротехничар рачунара, Електротехничар аутоматике, Електротехничар термичких и расхладних уређаја, Администратор рачунарских мрежа.

Трогодишње школовање: Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, Електромеханичар за машине и опрему

У наредној школској години Школа ће бити богатија за огледно одељење смера Информационих технологија, а такође очекујемо да ћемо у најскорије време бити прва школа која ће отворити одељење Техничке гимназије.  

            Ученици наше Школе остварују запажене резултате на такмичењима из различитих предмета и учествују у бројним културним, хуманитарним и спортским активностима. 

sasa6

      

ДИРЕКТОРИ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА «ЗЕМУН»

Иако се, по званичним актима,  5. октобар 1954. године, води као датум  оснивања школе, у школској архиви постоји документ из 1947. године, где се види да је те године,  директор школе био Господин Богомир Ђорђевић.

Ко су били директори школе  после њега, можете видети у следећем прилогу:

1947. г.  БОГОМИР ЂОРЂЕВИЋ

1952. г.  ДУШАН АТАНАСКОВИЋ

1956. г.  БРАНКО ЈОВАНОВИЋ  

1962.г.  ВЛАДИМИР КУНДАЧИНА

1967. г.  ЛАЗАР ПОДГОРАЦ        untitled1

1973. г.  ПЕШИЋ ВЛАДИМИР untitled2

1986. г.  ТОМИСЛАВ МЕСАРОВИЋ untitled3

1994. г.  ВЕЛИБОР НОВАКОВИЋ untitled4

2001. г.  МАЛЕШЕВИЋ ДРАГАН untitled5

2006. г.  МАРИНКОВИЋ ЈАСМИНА untitled6

2010. г.  ЂУРАЂ БАЊАЦ            untitled7

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotehnička škola Zemun , Zemun, Nade Dimić br. 4, je osnovana Rešenjem NO Grada Beograda br. 14283, na sednici odbornika Gradskog veća proizvođača, dana 05.10.1954. god. pod nazivom Majstorska škola metalske struke u Zemunu.

Škola 1960. god. menja naziv u Metaloprerađivačka škola za učenike u privredi. Narodni odbor opštine Zemun, na sednici Veća proizvođača, dana 11.07.1961. god. donosi rešenje o osnivanju Školskog centra za metaloprerađivačku elektro struku. Ovaj naziv škola nosi do 10.09.1965. god. kada ga menja u Elektro-mašinski školski centar Zemun. 1976. god. škola menja i ovaj naziv u Elektromašinski obrazovni centar.

Kako je, u međuvremenu, prestalo obrazovanje učenika u elektro struci, 1980. god. škola menja svoj dotadašnji naziv u mašinski obrazovni centar, a 1987. god. naziv se menja u mašinska škola Zemun. Od 1989. godine škola nosi naziv Elektro-mašinska škola Zemun.Odlukom Vlade Republike Srbije o mreži srednjih škola u Republici Srbiji objavljenom u Službenom glasniku br. 40 od 15. aprila 2003 god. Elektro-mašinska škola “Zemun“ menja naziv u Elektrotehnička škola Zemun. Ovom odlukom škola postaje specijalizovana za područje elektrotehnike.Od 1992. godine osnivač škole je Vlada Republike Srbije i kao takva je uneta u Registarski uložak br. 5-103-00 kod Privrednog suda u Beogradu.

gardos1.jpg