УПИС

 План уписа за школску 2017/2018. годину

  

На основу одлуке министра просвете и технолошког развоја о упису ученика у средњу школу

за школску 2017/2018.годину, одобрен је следећи План уписа за нашу школу:

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН“

11080 ЗЕМУН, НАДЕ ДИМИЋ 4, ТЕЛ:011/307-7449

director@ets-zemun.edu.rs

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

BGZM  SD     4Е02S….ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ……………………………………………………..30/4 ГС

BGZM  SD     4Е40S….ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА –ОГЛЕД ……………..48/4 ГС

BGZM  SD     4Е08S….ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА   ……………………………………………………….30/4 ГС

BGZM  SD     4Е24S….АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА…………………………………………….60/4 ГС

BGZM  SD     3Е17S….ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ………………….15/3 ГС

BGZM  SD     3Е15S….ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР……………………………………………………………………..15/3 ГС

BGZM   SD    4E30S….ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ………………………….30/4 ГС

 

Свим будућим средњошколцима желимо пуно среће на упису!