Савет родитеља

 Чланови Савета родитеља за школску 2016/17 годину су:

Петровић Синиша за1/1
Јанаћковић Боривојe за 1/2
Ранковић Катица за 1/3
Трајковић Дуња за 1/4
Јосиповић Александра за 1/5
Тадировић Милена за 1/6
Текић Војислава за 1/7

 

Шкундрић Зоран за 2/1

Пешић Верица за 2/2

Трпковић Александар за 2/3

Репац Предраг за 2/4

Илић Бранислав за 2/5

Валковић Жељко за 2/6

Бијелић Милорад за 2/7

 

Маџаревић Снежана за 3/1

Тамбурић Јелена за 3/2

Крстић Жика за 3/3

Вуковић Адела за 3/4

Самарџић Душан за 3/5

Станковић Санда за 3/6

Недељковић Жељко за 3/7

 

Вучетић Светлана за 4/1

Васић Ивица за 4/2

Јовандић Зоран за 4/3

Тасев Ивица за 4/4

Јовановић Јелена за 4/5

Митровић Данка за 4/6

 

 

 

Савет родитеља бира председника за сваку школску годину. Председник Савета у школској 2016/2017. години је .