Стручни сарадници

1.Јелисавета Рогошић, психолог

2. Миљковић Јовица, библиотекар,  професор руског језика

bibliotekar