Стручно веће практичне наставе

 

  1. Бубњевић Слободан (Практична настава)
  2. Васић Гавро (Практична настава)
  3. Чорбић Стојан (Практична настава)
  4. Јазаревић Миле (Практична настава)