Стручно веће енергетике и аутоматике

  1. Шаренац Фарбаш Ева (Електроенергетика, Електроника 1,Основе аутоматског управљања)
  2. Сиљковић Бранислав(Електроника 1)
  3. Ђуришић Мирјана (Основи електротехнике,Основе аутоматског управљања, Електроника 1,Електроника, Енергетска електроника)
  4. Јелинек Зоран (Примена рачунара)
  5. Јордановска Оливера (Основи електротехнике 2)
  6. Сарановац Гордана (Основи електротехнике 1)
  7. Ракита Маријана (Електро машине са испитивањем, Електричне машине са регулациојом електромоторног погона, Електричне машине, Основе електротехнике)
  8. Јеленковић Цвија (Системи аутомат.управљања, Елементи аутоматизације, Електричне инсталације, Мерења у аутоматици)
  9. Маврак Миленко (Електромоторни погони, Основи електротехнике,ОАУ Програмирање, Рачунари у системима управљања, Елементи аутоматизације, Расхладни уређаји)